2014

 
 
 

Krua Suppaniga by Khun Yai (Restaurant)


Location: Khon Kaen, Thailand


Capcity: 60 pax